Praktijk voor Kinderpsychiatrie

Praktijk

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen

Een verwijsbrief van uw huisarts of kinderarts is noodzakelijk vòòr de eerste raadpleging plaatsvindt.

Raadplegingen worden gepland tijdens de kantooruren. Kinderen en jongeren ontvangen een afwezigheidsattest voor de school. Ouders kunnen een attest ontvangen voor hun werkgever indien zij dit wensen.

Niet dringende raadplegingen kan u eventueel tijdig (3-4 maanden op voorhand) plannen tijdens de pedagogische of facultatieve studiedagen van de school.

Medische voorschriften worden enkel gemaakt tijdens een consult.

Voor het invullen van documenten voor verhoogde kinderbijslag of documenten in het kader van een beroep verhoogde kinderbijslag dient u een afspraak te maken bij de kinderpsychiater. U kan het FOD Sociale Zekerheid verwittigen wanneer dit niet binnen de voorziene termijn kan gebeuren op het gratis nummer 0800/98 799 (elke werkdag van 8u30 tot 12u00).

Wij maken geen verslaggeving in het kader van een juridisch onderzoek/echtscheidingsprocedure.

Kinder- en jeugdpsychologen Kaat Bauwens, Julie Segers, Julie Michels, Nele Schoovaerts en klinisch orthopedagoge Ann Martens

Afspraken voor psychologisch onderzoek en therapieën gebeuren enkel na doorverwijzing door Dr Sofie Crommen.

Contact Kaat: kaat@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Julie Segers: julie@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Julie Michels: juliem@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Nele: nele@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Contact Ann: ann@praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Wij vragen aan de ouders om 10 minuten voor het einde van de afspraak aanwezig te zijn in de wachtkamer zodat een kort overleg mogelijk is!

Gelieve minstens 2 werkdagen op voorhand te verwittigen per mail indien een afspraak niet kan doorgaan.

Tarieven

Kinderpsychiater Dr Sofie Crommen

Dr Sofie Crommen is geconventioneerd en past de officieel overeengekomen tarieven toe voor kinder- en jeugdpsychiatrische raadplegingen en overleg.

U kan enkel contant betalen of met uw mobile banking app/Payconiq by Bancontact via uw smartphone. U kan deze gratis downloaden in de Google Play Store of de App Store. U kan dus niet via overschrijving betalen!

Wanneer de betaling voor u een probleem vormt of wanneer uw zoon of dochter een chronische aandoening heeft, dan betaalt u enkel het remgeld wanneer u de identiteitskaart of de kids-ID meebrengt bij de raadpleging.

nomenclatuur bedrag(€) deel mutualiteit(€) deel patiënt(€) VT deel mutualiteit(€) VT deel patiënt(€)
109 410 235,71 227,03 8,68 231,37 4,34
109 675 114,13 105,45 8,68 109,79 4,34
109 631 87,16 66,70 20,46 78,98 8,18
102 690 56,76 44,76 12,00 53,76 3,00
109 395 60,75 60,75 0 60,75 0
109 454 233,38 233,38 0 233,38 0
109 653 58,21 44,40 13,81 52,69 5,52
109 572 29,55 22,17 7,38 26,60 2,95

VT: verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut

Kinder- en jeugdpsychologen Kaat Bauwens, Julie Segers, Julie Michels, Nele Schoovaerts en klinisch orthopedagoge Ann Martens

Psycho-diagnostische onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek
  • Aandachts- en concentratieonderzoek
  • Klasobservatie
  • ADOS
  • Belevingsonderzoek
  • Sociaal- emotioneel- en relationeel onderzoek

Er kan enkel contant of via Payconiq betaald worden, niet via overschrijving.

Op dit moment voorzien een aantal mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling van een psychologisch consult. Voor meer informatie hierover kan u bij de psychologen of klinisch orthopedagoge terecht.

Wanneer de betaling een probleem vormt, spreek ons gerust aan, dan zoeken we naar een gepaste oplossing.

Medicatie

Begrijp je medicijn
kenniscentrum-kjp.nl

Psychische aandoeningen

ADHD

Informatie en aanbod voor ouders
zitstil.be
Info voor ouders, leerkrachten, hulpverleners
adhd-traject.be
ADHD bij kinderen en volwassenen Te Gek?!
tegek.be
Vragenlijst opvolging kind met ADHD voor leerkracht basisschool
VragenlijstADHD-basisschool
Vragenlijst opvolging jongere met ADHD voor leerkracht secundaire school
VragenlijstADHD-secundaireschool
Tangles
senso-care.be leerhulpmiddelen.com
De AD(H)D survivalgids. J.F. Taylor. vanaf 10-14 jaar.
Gehoorbescherming/oorkappen
Alpine Muffy Peltor Kids Baby Banz Jippie's

ASS

Algemene info autisme
participate-autisme.be
Limburgse stichting autisme
stijn.be
Vlaamse vereniging autisme
mezelfzijn.be
Autisme Centraal
autismecentraal.com
Info Autisme Te Gek!?
tegek.be
Pictogrammen
sclera.be do2learn.com pictoselector.eu
Visualiseren van de tijd
timetimer.nl Time-TIMER app voor smartphones TFA Dostmann (+/- 12 euro bol.com)
Animatiefilm: Mind My Mind
Een animatiefilm over autisme, te bekijken via Google Play Movies en Apple TV (+/- €3.00).
De autisme survivalgids.Luc Descamps. 4-12 jaar
Wiebelen en Friemelen Thuis. Monique Thoonsen en Carmen Lamp. voor ouders
Gehoorbescherming/oorkappen
Alpine Muffy Peltor Kids Baby Banz Jippie's

Depressie

Depressie Te Gek!?
tegek.be
De depressie survivalgids. Annick Beyers. 4-12 jaar
Rouw
saying-goodbye.be missingyou.be

Hechtingsstoornissen

Wat nu? Vereniging van en voor (groot)ouders met kinderen die lijden aan een hechtingsstoornis
gedragsproblemen-kinderen.info
Verwaarlozing en mishandeling Te Gek!?
tegek.be

Gilles de la Tourette

Tourettevereniging België
iktic.be

OCD

Kenniscentrum KJP dwangstoornissen
kenniscentrum-kjp.nl
Obsessief-compulsieve stoornis of dwangstoornis Te Gek!?
tegek.be

Angststoornissen

Kenniscentrum KJP angststoornissen
kenniscentrum-kjp.nl
Mijn kind is bang en ik ook. Opvoeden tot weerbaarheid. Peter Adriaenssen
Angststoornissen Te Gek!?
tegek.be

Eetstoornissen

Geestelijkgezond Vlaanderen Eetstoornissen
geestelijkgezondvlaanderen.be
Eetstoornissen Te Gek!?
tegek.be

Psychose

Vroege detectie en interventie bij psychiatrische psychotische stoornissen
vdip.be
PsychoseNet België
psychosenet.be
Psychose Te Gek!?
tegek.be

Bedreigde persoonlijkheids­ontwikkeling en persoonlijkheids­stoornissen

Borderline Te Gek!?
tegek.be

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Te Gek!?
tegek.be

Voorzieningen

Vlaams agentschap voor personen met een handicap
vaph.be
EU Disability Card: een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert
eudisabilitycard.be
Recht op verhoogde kinderbijslag
fons.be

Kinderrechten

Kinderrechtencommissariaat, ook voor klachten over hulpverlening, voorzieningen, wachtlijsten ...
kinderrechtencommissariaat.be
Juridisch advies
tzitemzo.be

Hulplijnen voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren met een probleem
awel.be
Zelfmoord 1813 (nood aan een gesprek, bezorgd om iemand)
zelfmoord1813.be
Kindermishandeling
kindermishandeling.be
Kinderen van ouders met psychische problemen
ikmaakdeklik.be
Gamen
gameninfo.nl
COVID-19/Corona
joy-platform.be
Heb je vragen over vanalles en nog wat?
watwat.be

Ouders

Ouders van kinderen met psychische problemen
familieplatform.be
Training en begeleiding voor jonge kinderen tussen 4 en 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school
stop4-7.be
Eerste hulp bij opvoedingsproblemen
opvoedingslijn.be
Seksuele opvoeding
seksualiteit.be
Mediaopvoeding
medianest.be gameninfo.nl
Bewindvoering
parentia.be justitie.belgium.be
Gedwongen opname
geestelijkgezondvlaanderen.be
Juridisch advies
tzitemzo.be
Opvoeden is een groeiproces Peter Adriaenssens
Laat ze niet schieten! Geef de grens een plaats in het leven van jongeren Peter Adriaenssens
Praten met je tiener. De stap van discussiëren naar onderhandelen Peter Adriaenssens

Leerkrachten / Scholen

Sprekende Harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren. Katelijne Van Lommel
Sprekende Harten, strijdende zwaarden. Toolbox voor moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren. Katelijne Van Lommel